Společnost MSPact testing s.r.o. se zabývá nedestruktivním testováním svarů a materiálů.

Vizuální testování (VT)


Jedná se o jednu z nejjednodušších metod nedestruktivního testování. Slouží k vizuální kontrole povrchu materiálů, svarů, výkovků a odlitků. Tato metoda zjišťuje povrchové necelistvosti.

Kapilární testování (PT)


Kapilární testování využívá vlastnosti některých kapalin ke zjišťování povrchových necelistvostí svarů a materiálu. Tato metoda je aplikačně poměrně jednoduchá a není nijak omezena rozměry, chemickým složením nebo tvarovou složitostí testovaného objektu.

Magnetické testování (MT)


Podobně jako u testování kapilárního lze magnetické testování použít k zjištění povrchových necelistvostí avšak pouze
u feromagnetických materiálů (železo, uhlíkové a nízkolegované oceli,…).
Navíc ji lze použít i k hledání těsně podpovrchových necelistvostí. Princip metody spočívá ve vytváření magnetických rozptylových toků při magnetizaci feromagnetického materiálu. Nanesené částice detekčního prášku se poté hromadí v místech necelistvostí.

Testování ultrazvukem (UT)


Tato metoda slouží k hledání vnitřních necelistvostí ve svarech
a materiálech. Do materiálu se zavádí pomocí sondy ultrazvukové vlny, které se odrážejí od každého rozhraní tedy
i od vnitřních necelistvostí a sondou se opět přijímají. Z přijatých vln je poté ultrazvukovým přístrojem vytvořen obraz, který se vyhodnocuje.

Testování probíhá dle platných norem, požadavků zákazníka, popřípadě podle technologických postupů dodaných zákazníkem.

Certifikáty


Kontakt


MSPact testing s.r.o.
U Koupaliště 1570/10
709 00 Ostrava
IČO: 09439200
DIČ: CZ09439200
Tel.: +420 596 635 501

Martin Váňa
Tel.: +420 720 023 331
e-mail:
vana.martin@mspact.cz